Vrijwiliiger van de maand

  • Verhoeven Verf & Wand in Giessen.Met ingang van 1 maart a.s. kunnen inwoners van GIESSEN en omstreken hun kleding
    brengen bij Verhoeven Verf & Wand. Jaap Verhoeven wil graag zijn medewerking verlenen
    en zal hiervoor wat plaats inruimen. Er zal, duidelijk zichtbaar, een blauwe rolcontainer met geel deksel worden
    geplaatst met daarop het logo van Stichting DubbelGoed.

Nieuwsbrief

De projecten die u de meeste stemmen gaf!

 

Op 21 maart werd de enquête op de site gesloten.We vroegen alle belangstellenden om een stem uit te brengen.

Doel: iedereen in de gelegenheid stellen om mee te beslissen over de bestemming van het resultaat van 2011.

DubbelGoed koos twee projecten in Nederland en twee projecten in het buitenland die matchen met de doelstelling van DubbelGoed
"minder armoede in een duurzaam leefmilieu". 

Lees meer...

Nieuwsbrief

Beste belangstellende,

Met gevoelens van trots brengt Stichting DubbelGoed haar eerste nieuwsbrief uit.

Lees meer...

Resultaatbestemming

Met het resultaat van DubbelGoed willen wij er voor zorgen dat het geld wat met veel inzet bij elkaar is gebracht ten goede komt aan die mensen die ondanks het feit dat zij in hun eigen kracht geloven er toch net niet kunnen komen.

Gewone mensen die om wat voor reden dan ook kwetsbaar zijn en een steuntje in de rug nodig hebben. Het is belangrijk dat de juiste projecten worden gekozen. Dit dienen projecten te zijn die qua grootte te overzien zijn, voortkomen uit particulier initiatief, de doelstelling van DubbelGoed ondersteunen en waar op een verantwoorde manier met het gegeven geld wordt omgegaan.

Lees meer...

Vanaf de startdatum

21 januari 2010 startdatum Stichting DubbelGoed.

Op 21 januari 2010 passeerde de oprichtingsakte bij Merkx, Vugts en Vlemmix notarissen. Aanwezig waren Neeltje Reus (als bestuurder), Thérèse Jeunhomme (als lid RvT) , Judith Michels (als lid RvT). Noodzaak was om zo spoedig mogelijk een derde lid voor de RvT te vinden. Johan Eijkenaar (register accountant) verklaart zich in de eerste officiële vergadering (30 maart 2010) bereid om toe te treden als voorzitter van de RvT.
DubbelGoed voldoet hiermee aan de officiele bestuursformatie zoals statutair vastgelegd.

In vogelvlucht wat er gebeurde na de oprichting.

 

  • Stichting wordt ingeschreven bij KvK in Eindhoven
  • Bankrekening wordt geopend bij Triodos Bank
  • Email account wordt aangemaakt en de domeinnamen voor DubbelGoed worden vastgelegd

Lees meer...

Voedselbanken niet nodig?

 

 Waarom wil onze regering niet dat elke Nederlander voldoende te eten heeft?

Het probleem                                                                                                                   

 Méér dan één miljoen Nederlanders leven in armoede, waarvan 380.000 kinderen!

Elke dag hebben naar schatting enkele honderdduizenden Nederlanders te weinig te eten. Door de crisis krijgen de voedselbanken elke dag méér cliënten en er is te weinig voedsel beschikbaar. Wij vinden dat  de Nederlandse regering een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om daar iets aan te doen.

Lees meer...