Vrijwiliiger van de maand

  • Verhoeven Verf & Wand in Giessen.Met ingang van 1 maart a.s. kunnen inwoners van GIESSEN en omstreken hun kleding
    brengen bij Verhoeven Verf & Wand. Jaap Verhoeven wil graag zijn medewerking verlenen
    en zal hiervoor wat plaats inruimen. Er zal, duidelijk zichtbaar, een blauwe rolcontainer met geel deksel worden
    geplaatst met daarop het logo van Stichting DubbelGoed.

Nieuwsbrief

De projecten die u de meeste stemmen gaf!

 

Op 21 maart werd de enquête op de site gesloten.We vroegen alle belangstellenden om een stem uit te brengen.

Doel: iedereen in de gelegenheid stellen om mee te beslissen over de bestemming van het resultaat van 2011.

DubbelGoed koos twee projecten in Nederland en twee projecten in het buitenland die matchen met de doelstelling van DubbelGoed
"minder armoede in een duurzaam leefmilieu". 

U, als bezoekers van de site, heeft een duidelijk geluid laten horen. Voor het binnenland heeft 63% van u gekozen voor de Stichting Voedselbank Nederland.We zullen Voedselbank Nederland schriftelijk op de hoogte stellen van de gift die ze namens ons allen zal ontvangen.
Voor het buitenland was de uitslag nog duidelijker. Met 90% van de uitgebrachte stemmen gaat de gift van Dubbelgoed naar de Stichting Floja Malawi. Ook Floja Malawi zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
We danken iedereen die in de afgelopen periode onze site heeft bezocht, zich heeft verdiept in de verschillende projecten en de moeite heeft genomen om een stem uit te brengen.

Het begin is gemaakt. Mogelijk zult u zeggen is dit nu allemaal nodig voor een gift van in totaal € 1.000,--.
Het antwoord hierop van de Stichting DubbelGoed is: ja, dit resultaat is met veel inzet en betrokkenheid van vrijwilligers bereikt en
dus ook met veel inzet en betrokkenheid daar terechtgekomen waar het op een verantwoorde manier wordt besteed.

Hartelijk dank voor de moeite die u heeft genomen en wij hopen dat we volgend jaar weer op uw mede-beslissing mogen rekenen!

MOGEN WIJ EROP REKENEN DAT U UW KLEDING BEWAARD VOOR