Vrijwiliiger van de maand

  • Verhoeven Verf & Wand in Giessen.Met ingang van 1 maart a.s. kunnen inwoners van GIESSEN en omstreken hun kleding
    brengen bij Verhoeven Verf & Wand. Jaap Verhoeven wil graag zijn medewerking verlenen
    en zal hiervoor wat plaats inruimen. Er zal, duidelijk zichtbaar, een blauwe rolcontainer met geel deksel worden
    geplaatst met daarop het logo van Stichting DubbelGoed.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Beste belangstellende,

Met gevoelens van trots brengt Stichting DubbelGoed haar eerste nieuwsbrief uit.

Wat duidelijk is geworden in deze eerste periode is dat alle begin moeilijk is. Zonder startkapitaal en beginnen met kosten zoals genoemd, valt niet mee. Toch is het mogelijk

gebleken om aan het einde van het eerste verlengde boekjaar een mooi bedrag ter beschikking te kunnen stellen aan twee projecten. Een project dichtbij en een project ver weg.
Dankzij de inzet van een bescheiden aantal vrijwilligers die er in geloofden hebben we dit kunnen bereiken. Het is werkelijk tof.
De kracht zit duidelijk in mensen zelf!

In deze nieuwsbrief zult u van verschillende organisaties een korte omschrijving vinden. Dit zijn de organisaties die vanaf 21 februari tot 21 maart op de site van DubbelGoed in een enquete meedoen. Er zal geld worden verdeeld tussen een organisatie die in Nederland actief is en een organisatie die in het buitenland actief is. U kunt dus twee stemmen uitbrengen. De organisaties met de meeste stemmen zullen een bijdrage ontvangen van de stichting DubbelGoed.Onderstaand ziet van elke deelnemende organisatie een korte omschrijving en een link naar hun eigen site. Dat maakt het mogelijk om u goed te oriënteren voordat u stemt.

Floja Malawi

FloJa Malawi, een project in Afrika en een gelijknamige Stichting in Nederland.
FloJa Malawi in Afrika een plek in Malawi van zorg voor weeskinderen en kwetsbare kinderen.De stichting Floja Malawi is een initiatief van Floor de Groot en Jan van Vleuten

Lees meer..
    
Samen voor Codlea

Samen voor Codlea. Uitgaande van de beginselen als neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de mens tevens geïnspireerd door de bewogenheid van Jezus Christus met een wereld in nood streeft de Stichting Samen voor Codlea naar het bevorderen van geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn van mensen met een handicap in Codlea en omgeving. De hulp zal aan hen verleend worden ongeacht politieke, godsdienstige of andere overtuiging en ongeacht afkomst naar ras, sekse, seksuele geaardheid, huidskleur of taal.Lees meer..
 
De Arme Kant van Nederland

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is een interkerkelijke werkgroep, ingesteld door de Raad van Kerken in Nederland en het arbeidspastoraat DISK. Sinds 1987 voert de werkgroep campagnes tegen verarming en verrijking, vanuit de kerken

Lees meer..

Voedselbanken Nederland

 Voedselbanken Nederland gaat verspilling van voedsel tegen door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven.  Wij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Lees meer..

Neeltje Reus

Bestuurder