Vrijwiliiger van de maand

  • Verhoeven Verf & Wand in Giessen.Met ingang van 1 maart a.s. kunnen inwoners van GIESSEN en omstreken hun kleding
    brengen bij Verhoeven Verf & Wand. Jaap Verhoeven wil graag zijn medewerking verlenen
    en zal hiervoor wat plaats inruimen. Er zal, duidelijk zichtbaar, een blauwe rolcontainer met geel deksel worden
    geplaatst met daarop het logo van Stichting DubbelGoed.

Nieuwsbrief

Vanaf de startdatum

21 januari 2010 startdatum Stichting DubbelGoed.

Op 21 januari 2010 passeerde de oprichtingsakte bij Merkx, Vugts en Vlemmix notarissen. Aanwezig waren Neeltje Reus (als bestuurder), Thérèse Jeunhomme (als lid RvT) , Judith Michels (als lid RvT). Noodzaak was om zo spoedig mogelijk een derde lid voor de RvT te vinden. Johan Eijkenaar (register accountant) verklaart zich in de eerste officiële vergadering (30 maart 2010) bereid om toe te treden als voorzitter van de RvT.
DubbelGoed voldoet hiermee aan de officiele bestuursformatie zoals statutair vastgelegd.

In vogelvlucht wat er gebeurde na de oprichting.

 

  • Stichting wordt ingeschreven bij KvK in Eindhoven
  • Bankrekening wordt geopend bij Triodos Bank
  • Email account wordt aangemaakt en de domeinnamen voor DubbelGoed worden vastgelegd

 

Een vrijwilliger biedt zich aan om gratis een website te bouwen. Kosten € 100 voor het programma en € 100 voor de domeinnamen en de hosting. Laatste kosten zijn vaste jaarlijkse kosten.

Op 16 april wordt de eerste zending van 500 kg. kleding geheel gratis afgeleverd bij het sorteerbedrijf. Ook hiervoor stelde zich een vrijwilliger beschikbaar. Inmiddels hebben zich 3 vrijwilligers aangemeld die DubbelGoed kon registreren als vast brengadres voor kleding.
Op 5 juli werd er vervolgens 400 kg kleding afgeleverd bij het sorteerbedrijf.

Eind augustus ging de website van DubbelGoed de lucht in. De doelstellingen van DubbelGoed werden van tevoren nog eens extra aangescherpt. www.dubbelgoed.com.
Hoofddoelstelling zoals statutair vastgelegd: Stichting DubbelGoed heeft ten doel:
het ondersteunen (financieel dan wel anderszins) van initiatieven met betrekking tot de hulp aan personen in armoede of kansarme situatie dichtbij en/of ver weg geïnspireerd vanuit de christelijke gedachte van naastenliefde.

Op 28 oktober 2010 wordt er opnieuw een zending van 1060 kg kleding verzonden.

30 november vindt de tweede vergadering plaats van Stichting DubbelGoed.

Eind 2010 is er in totaal 1960 kg kleding ingezameld en kan er € 294,-- besteedt worden aan de doelstelling.

2011 wordt er gestart met een weliswaar klein positief saldo maar alle kosten die te maken hadden met de oprichting zijn betaald.

Langzamerhand stijgt het aantal kledinggevers en het aantal vrijwilligers.
Meer hierover onder het hoofdje “Nieuws” op de website van DubbelGoed.

In 2011 werd er in totaal 4340 kg kleding verzameld door vrijwilligers. Dit leverde het prachtige netto resultaat op van € 1.132,99.

Het eerste verlengde boekjaar van Stichting DubbelGoed heeft een netto resultaat van
€ 1.426,00. Dit bedrag komt ten goede aan de doelstelling.