Vrijwiliiger van de maand

  • Verhoeven Verf & Wand in Giessen.Met ingang van 1 maart a.s. kunnen inwoners van GIESSEN en omstreken hun kleding
    brengen bij Verhoeven Verf & Wand. Jaap Verhoeven wil graag zijn medewerking verlenen
    en zal hiervoor wat plaats inruimen. Er zal, duidelijk zichtbaar, een blauwe rolcontainer met geel deksel worden
    geplaatst met daarop het logo van Stichting DubbelGoed.

Nieuwsbrief

Missie

De Stichting DubbelGoed beschouwt het als haar missie om kleding, textiel (in de breedste zin van het woord) en schoenen in te zamelen.
Hiermee wil zij een bijdrage leveren aan een beter leefmilieu; één van de wereldwijde doelstellingen.

Tevens wil zij een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding wereldwijd - dè nr. 1 doelstelling - door met de opbrengst van de verkochte kleding, kleine particuliere initiatieven en projecten te ondersteunen (financieel danwel anderszins, dichtbij of ver weg) die gericht zijn op de hulp aan personen in armoede- of kansarme situaties en/of voorkoming hiervan.

DubbelGoed wil haar missie waarmaken door in héél Nederland vrijwilligers en donateurs te werven die enthousiast mee willen doen aan het inzamelen van zoveel mogelijk kleding, schoenen en textiel, of een bijdrage willen geven.

Stichting DubbelGoed doet dit omdat zij tegen armoede is en vóór een beter leefmilieu en omdat zij vindt dat het in de wereld beter moet! Omzien naar elkaar is voor DubbelGoed één van de de slogans niet alleen van dit jaar maar voor elk jaar! Samen met u willen wij hiervoor gaan omdat wij ervan uitgaan dat elk mens telt!

Stichting DubbelGoed zal zich onderscheiden door een absoluut transparante bedrijfsvoering en verantwoording. Vanzelfsprekend verlangt DubbelGoed van haar partners, projectrelaties en sorteerders dezelfde transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. DubbelGoed zal bij alle partners voortdurend toetsen of aan deze criteria in voldoende mate is voldaan.