Vrijwiliiger van de maand

  • Verhoeven Verf & Wand in Giessen.Met ingang van 1 maart a.s. kunnen inwoners van GIESSEN en omstreken hun kleding
    brengen bij Verhoeven Verf & Wand. Jaap Verhoeven wil graag zijn medewerking verlenen
    en zal hiervoor wat plaats inruimen. Er zal, duidelijk zichtbaar, een blauwe rolcontainer met geel deksel worden
    geplaatst met daarop het logo van Stichting DubbelGoed.

Nieuwsbrief

Projectenlijst

Op 21 maart 2012 werd door u gekozen om de opbrengst van Stichting DubbelGoed
ten goede te laten komen aan een project van Floja Malawi en aan Voedselbanken
Nederland.  U kunt hier meer over lezen op www.flojamalawi.nl en
                                                             www.voedselbankennederland.nl

Stichting DubbelGoed ontving van beide organisaties een dankbrief.

De volgende projecten draag de stichting DubbelGoed een warm hart toe.

Floja Malawi

FloJa Malawi, een project in Afrika en een gelijknamige Stichting in Nederland.
FloJa Malawi in Afrika een plek in Malawi van zorg voor weeskinderen en kwetsbare kinderen.De stichting Floja Malawi is een initiatief van Floor Willemen en Jan de Groot.

 

 

 

Lees meer..

Samen voor Codlea

Samen voor Codlea. Uitgaande van de beginselen als neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de mens tevens geïnspireerd door de bewogenheid van Jezus Christus met een wereld in nood streeft de Stichting Samen voor Codlea naar het bevorderen van geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn van mensen met een handicap in Codlea en omgeving. De hulp zal aan hen verleend worden ongeacht politieke, godsdienstige of andere overtuiging en ongeacht afkomst naar ras, sekse, seksuele geaardheid, huidskleur of taal.Lees meer..

De arme kant van Nederland

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is een interkerkelijke werkgroep, ingesteld door de Raad van Kerken in Nederland en het arbeidspastoraat DISK. Sinds 1987 voert de werkgroep campagnes tegen verarming en verrijking, vanuit de kerken

Lees meer..

Voedselbanken Nederland

Voedselbanken Nederland gaat verspilling van voedsel tegen door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven. Wij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Lees meer..

Inloggen